New: Visit the pollen display at TAU art gallery "PLANeT"!!!

https://youtu.be/3Mr9PJpmpMM

התערוכה מציעה התבוננות מחודשת בצמחים באמצעות שורה של פרויקטים המשלבים מחקר ועשייה אמנותית.

רב הפרויקטים הכלולים בתערוכה הם מותאמי-אתר, הם נבנו במיוחד בשביל הגלריה ורובם מתפתחים ואף צומחים במהלך חודשי התצוגה. כותרת המשנה של התערוכה, "צמחים חושבים, חושבים צמחים" פורשׂת את ההיגיון שעומד בבסיסה: צמחים הם יצורים "חושבים", ולכן עלינו לשכלל גם את האופן שבו אנו חושבים עליהם. "Plan(e)t" שמה לה למטרה להציע נקודת מבט מקורית על המפגש בין החי והצומח, החולקים אותה טריטוריה: כדור הארץ. היא מתבססת על ההכרה כי מחשבה מקיימת חייבת לכלול הערכה מחודשת של המערכת ההיררכית שמציבה את הצומח כנחות בהשוואה ליצורים החיים בכלל ולאדם בפרט.

סיור וירטואלי במיצג הפולן - ד"ר דפנה לנגוט והאומנית רלי דה פריס

https://youtu.be/3Mr9PJpmpMM

סיור וירטואלי בכלל התערוכה

https://www.youtube.com/watch?v=o1QOes_jzEg&t=430s

אוצרים ראשיים: ד"ר תמר מאיר וד"ר ספי הנדלר

ע' אוצרת ראשית: יפעת פרל

משתתפים: דיוויד ברנס ואוסטין יאנג (Fallen Fruit) // רלי דה פריס // סטפן טיידה // ד"ר דפנה לנגוט //

ד"ר יסמין מרוז // ליאת סגל // קולקטיב אנייה // נועם רבינובי

#NewsEvents

Projects